Standalones


Dark Sci-Fi-Romance Novella Her Ruthless Alien
Dark Sci-Fi-Romance Story The Secret of Her Alien Monster